preskoči na sadržaj

Upravna škola Zagreb

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik edukator rehabilitator

Autor: Tihomir Pintarić, 15. 1. 2019. 14:09

Zagreb, 15.01.2019.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

- stručni suradnik edukator rehabilitator, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: magistar edukacijske rehabilitacije

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskoj web stranici.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( više na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 ).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Obavijest po natječaju za radno mjesto profesor matematike

Autor: Tihomir Pintarić, 15. 1. 2019. 12:07

Zagreb, 15.01.2019.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto profesora matematike na određeno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Katarina Bilić.

 [više]

Obavijest po natječaju za radno mjesto stručni suradnik edukator rehabilitator

Autor: Tihomir Pintarić, 28. 12. 2018. 14:10

Zagreb, 28.12.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika edukatora rehabilitatora na neodređeno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Po natječaju nitko nije izabran.

 [više]

Obavijest po natječaju za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 28. 12. 2018. 12:05

Zagreb, 28.12.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radna mjesta daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat za radno mjesto profesora hrvatskog jezika na određeno vrijeme je Željko Mačić i za radno mjesto profesora njemačkog jezika na određeno vrijeme je Tanja Ivančić.

 [više]

Natječaj za radno mjesto profesor matematike

Autor: Tihomir Pintarić, 21. 12. 2018. 14:34

Zagreb, 21.12.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

- profesor matematike, 1 izvršitelj, 14 sati nastave, određeno do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, probni rad tri (3) mjeseca, potrebno zvanje: profesor matematike

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskoj web stranici.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( više na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 ).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Natječj za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 10. 12. 2018. 12:25

Zagreb, 10.12.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

- profesor hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 10 sati nastave, određeno do 31.08.2019, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor hrvatskog jezika

- profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 6 sati nastave, određeno do 31.08.2019, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor njemačkog jezika

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskoj web stranici.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( više na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 ).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Obavijest po natječaju za stručno osposobljavanje za administrativnog radnika u učeničkoj referadi

Autor: Tihomir Pintarić, 23. 11. 2018. 14:28

Zagreb, 23.11.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za administrativnog radnika u učeničkoj referadi daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Andrea Malek.

 [više]

Natječaj za radno mjesto stručni suradnik edukator rehabilitator

Autor: Tihomir Pintarić, 20. 11. 2018. 12:14

Zagreb, 20.11.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

- stručni suradnik edukator rehabilitator, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: magistar edukacijske rehabilitacije

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskoj web stranici.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju ( više na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 ).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Natječaj za stručno osposobljavanje za administrativnog radnika u učeničkoj referadi

Autor: Tihomir Pintarić, 1. 10. 2018. 11:34

Zagreb, 01.10.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje:

 

- administrativni radnik u učeničkoj referadi, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala, u obzir dolazi srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju za zvanja: upravni referent ili poslovni tajnik

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: na školskom webu.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (više na poveznici).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i potvrde o statusu nezaposlene osobe) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Obavijest po natječaju za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 28. 9. 2018. 11:23

Zagreb, 28.09.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radna mjesta daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat za radno mjesto profesora matematike na neodređeno vrijeme je Monika Mišolić.

 [više]

Obavijest po natječaju za radno mjesto administrativnog radnika u učeničkoj referadi

Autor: Tihomir Pintarić, 18. 9. 2018. 12:35

Zagreb, 18.09.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto administrativnog radnika u učeničkoj referadi na određeno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Andrea Malek.

 [više]

Obavijest o poništenju natječaja za radno mjesto profesor matematike

Autor: Tihomir Pintarić, 11. 9. 2018. 15:19

Zagreb, 11.09.2018.

Upravna škola Zagreb poništava natječaj za radno mjesto profesor matematike objavljenog dana 29.08.2018.

 [više]

Obavijest po natječaju za druge oblike rada

Autor: Tihomir Pintarić, 10. 9. 2018. 14:17

Zagreb, 10.09.2018.

Nakon razmatranja svih na vrijeme prispjelih i potpunih zamolbi na natječaj za osobne asistente učenicima (pomoćnike u nastavi) daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidati su Ivana Benković, Karmen Rosso Milković i Svjetlana Novaković.

 [više]

Obavijest po natječaju za radno mjesto profesor njemačkog jezika

Autor: Tihomir Pintarić, 10. 9. 2018. 13:17

Zagreb, 10.09.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radno mjesto profesora njemačkog jezika na određeno vrijeme daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat je Marija Žokvić.

 [više]

Obavijest po natječaju za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 10. 9. 2018. 12:15

Zagreb, 10.09.2018.

Nakon razmatranja svih potpunih i na vrijeme prispjelih zamolbi na natječaj za radna mjesta daje se obavijest kako slijedi.

Izabrani kandidat za radno mjesto stručnog suradnika edukatora rehabilitatora na neodređeno vrijeme je Tihana Rešetar, za radno mjesto profesora informatike na neodređeno vrijeme je Mario Marković, za radno mjesto profesora hrvatskog jezika na određeno vrijeme do 60 dana je Željko Mačić i za radno mjesto profesora njemačkog jezika na određeno vrijeme do 60 dana je Tanja Ivančić.

 [više]

Natječaj za radno mjesto profesor matematike

Autor: Tihomir Pintarić, 29. 8. 2018. 15:17

Zagreb, 29.08.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

- profesor matematike, 1 izvršitelj, 14 sati nastave, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor matematike

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (više na poveznici).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Natječaj za radno mjesto administrativnog radnika u učeničkoj referadi

Autor: Tihomir Pintarić, 27. 8. 2018. 13:59

Zagreb, 27.08.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

- administrativni radnik u učeničkoj referadi, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, zamjena, određeno do povratka zaposlenice sa bolovanja, probni rad, potrebna zvanja: upravni referent ili poslovni tajnik

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (više na poveznici).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Natječaj za radno mjesto profesor njemačkog jezika

Autor: Tihomir Pintarić, 23. 8. 2018. 14:47

Zagreb, 23.08.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

 

- profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, zamjena, određeno do povratka zaposlenice sa rodiljnog dopusta a najdulje do 3 mjeseca, probni rad, potrebno zvanje: profesor njemačkog jezika

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (više na poveznici).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Natječaj za druge oblike rada

Autor: Tihomir Pintarić, 23. 8. 2018. 14:25

Zagreb, 23.08.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova:

- osobni asistent učeniku (pomoćnik u nastavi), 3 izvršitelja, 30 sati tjedno, ugovor o djelu, određeno do kraja nastavne godine, potrebna zvanja: VŠS ili VSS obrazovnog smjera

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašeno radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (više na poveznici).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Natječaj za radna mjesta

Autor: Tihomir Pintarić, 14. 8. 2018. 11:39

Zagreb, 14.08.2018.

Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30 raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

- stručni suradnik edukator rehabilitator, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: magistar edukacijske rehabilitacije

- profesor matematike, 1 izvršitelj, 14 sati nastave, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor matematike

- profesor informatike, 1 izvršitelj, 6 sati nastave, neodređeno, probni rad šest (6) mjeseci, potrebno zvanje: profesor informatike

- profesor hrvatskog jezika, 1 izvršitelj, 10 sati nastave, određeno do 60 dana, probni rad, potrebno zvanje: profesor hrvatskog jezika

- profesor njemačkog jezika, 1 izvršitelj, 5 sati nastave, određeno do 60 dana, probni rad, potrebno zvanje: profesor njemačkog jezika

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Rok za primanje zamolbi: 8 dana od objave natječaja.

Obavijest po natječaju: u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (više na poveznici).

Isključivo pismene zamolbe sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (zamolba, životopis, preslike diplome, domovnice, rodnog lista, potvrde o stažu i uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak) slati na adresu škole: Upravna škola Zagreb, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Projekt

Upravna škola Zagreb je nositelj 
EU projekta

od 2017. do 2019.
(u trajanju od 24 mj)
u ukupnom iznosu od 807.967,46 HRK
u potpunosti financiranim iz
Europskog socijalnog fonda.

Pročitajte novi broj Tipke 2018

Knjige za ljeto
Dan obrnutih uloga 2017
Wi-Fi mreža u Školi

 

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Korisni linkovi
Arhiva dokumenata
 

     Najskockaniji web 2012


     

     

Brojač posjeta
Ispis statistike od 20. 8. 2015.

Ukupno: 442903
Ovaj mjesec: 9158
Ovaj tjedan: 3122
Danas: 3
CMS za škole logo
Upravna škola Zagreb / Prilaz baruna Filipovića 30, HR-10000 Zagreb / www.ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr / ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju