2020-02-25 11:42:48

Ogledni sat iz poslovne psihologije

POZIV NA OGLEDNI SAT 

Pozivam zaineresirane kolege na ogledni sat s temom Psihoanalitički pristup u psihologiji ličnosti, koji ću održati danas drugi šk. sat u 2. e razredu, učionica br. 22.

Dobrodošli!

R. Turčinović-Kramar


Upravna i birotehnička škola