2020-10-07 21:24:44

p.s. Pokreni solidarnost

Naša škola u školskoj godini 2020./2021. sudjeluje u međunarodnom Erasmus+ projektu 'p.s. Pokreni solidarnost!' koji se paralelno održava u Hrvatskoj, Španjolskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj i Poljskoj. Cilj projekta je s učenicima obraditi teme solidarnosti, siromaštva, nejednakosti, diskriminacije, ljudskih prava te suvremene svjetske izazove i to kroz obradu fotografija i pisanje osvrta. 

Fotografije koje će učenici analizirati prednji su dio razglednice koju će poslati svojim sugrađanima, poput "poruka u boci" s ciljem pokretanja dijaloga o solidarnosti s lokalnom zajednicom.

Tijek projekta možete pratiti na: https://www.fraternity-card.eu/

U Hrvatskoj projekt vodi Centar za mirovne studije, a u Upravnoj školi Zagreb koordinator je nastavnik Ante Babačić.

"Build European Solidarity Today - Let’s replay the fraternity card in Europe!"

                                         


Upravna i birotehnička škola